mgr Justyna Walkowiak
Zastępca Kwestora ds. Finansowych
tel. 61-856-93-02
kwestura@ue.poznan.pl
Budynek B, p. 18