mgr Agnieszka Wojciechowska
Zastępca Kwestora ds. Rachunkowości

tel. 61-856-93-02
kwestura@ue.poznan.pl
Budynek B, parter, p. 21