mgr Anna Brandyk
Koordynator Zespołu Księgowości Majątkowej
Starszy specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-91-23
Budynek B, p. 17

Anna Marciniak
Specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-91-86
Budynek B, p. 17