Uczymy już od 35 001 dni
Centrum Informatyki

Kontakt do Centrum Informatyki


Sekretariat

tel. 61-856-92-74,

Dyrektor Centrum Informatyki

tel. 61-856-92-71

Zastępca dyrektora Centrum Informatyki

tel. 61-856-92-72

Zespół ds. Wsparcia Użytkowników

tel. 61-856-93-18, e-mail: helpdesk@ue.poznan.pl