Konkursy

Konkurs GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG.

W ramach tego konkursu można pozyskać środki na opracowanie i wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych, w ramach których można zaproponować konkretne rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych zdefiniowanych 

w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ramach projektu można zaplanować szeroką część badawczą, co może być szczególnie atrakcyjne dla pracowników naukowych. 


Minimalna wartość projektu to 1 000 000,00 zł. a maksymalna wartość 30 000 000,00 zł. Alokacja na cały konkurs to 150 000 000, 00 zł.

Termin składania wniosków: od 14 sierpnia 2017 r., do 12 września 2017 r. (do godziny 16:00)


Poniżej przesyłam link do konkursu:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/gospostrateg-i-konkurs-otwarty/art,5330,ogloszenie-i-konkursu-na-projekty-otwarte-w-ramach-strategicznego-programu-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-spoleczny-i-gospod.html