IN.K.A.M.S. – International Key Account Management & Sales” nº 2017-1-IT02-KA203-036707, współfinansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej, ma na celu zrealizowanie, pilotaż, rozpowszechnienie i usystematyzowanie nowego, opartego na uniwersytetach programu kształcenia, zintegrowanego i opartego o europejskie ramy kształcenia, ukierunkowanego na sprzedaż międzynarodową i zarządzanie kluczowymi klientami, który dzięki zmianie paradygmatu metodologicznego umożliwi rozwój umiejętności w zakresie sprzedaży międzynarodowej i zarządzanie kluczowymi klientami dzięki innowacyjnym, interaktywnym trybom, które można dostosować do potrzeb biznesowych i indywidualnych.

Dowiedz się więcej...