1. Harmonogram szkoleń + warsztaty z przedsiębiorczości dla studentów I stopnia:
Pakiet nr 1: 
Audytor wewnętrzny SZJ + Akredytacja laboratoriów badawczych.
Pakiet nr 2:
Audytor wewnętrzny SZJ + Audytor wewnętrzny Zarządzania Energią.
Pakiet nr 3:
Audytor wewnętrzny SZŚ + Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP.

2. Harmonogram szkoleń + warsztaty z przedsiębiorczości dla studentów II stopnia:
Pakiet nr 1: 
Audytor wiodący SZJ + Audytor wiodący SZBHP.
Pakiet nr 2:
Audytor wiodący SZJ + Weryfikator środowiskowy.
Pakiet nr 3:
Audytor wiodący SZŚ + Audytor wiodący Zarządzania Energią.