W okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu będzie realizowany projekt pt. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego budżet wynosi 807 492,88 zł


Celem Projektu  jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wsparciem w zakresie rozwoju kompetencji do nauczania objętych zostanie 220 nauczycieli akademickich, którzy wezmą udział w szkoleniach dopasowanych do zdiagnozowanych potrzeb i luk kompetencyjnych z zakresu dydaktyki akademickiej.