CEL GŁÓWNY PROJEKTU


Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych oraz z zakresu przedsiębiorczości u 210 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania.
Rekrutacja do III, ostatniej edycji projektu odbędzie się w październiku i listopadzie 2018r. Więcej informacji w aktualnościach.