Od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2020 roku na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej będzie realizowany projekt pt. Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych przez studentów UEP, kierunków MSG i GT (I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) poprzez udział w zaplanowanych w ramach projektu formach wsparcia.
W projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia:

- certyfikowane szkolenia zakończone egzaminami państwowymi lub o międzynarodowym standardzie,

- wizyty studyjne w firmach,

- warsztaty z przedsiębiorcami,

- zajęcia projektowe z przedsiębiorstwami.

Grupa docelowa to osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego z w/w kierunków kształcenia i kompetencji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców.

Przewidywane są dwie edycje projektu, pierwsza w latach akademickich 2017/2018 oraz 2018/2019 oraz druga w latach 2018/2019 oraz 2019/2020.

Budżet projektu na lata 2017-2020 wynosi 387 529,23 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 326 609,64 PLN.