Santander Universidades to jeden  z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Program wspiera rozwój studentów z niemal 1000 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 uczelniami w Polsce. Tylko w 2017 roku wsparcie uzyskało:

 

Korzyści dla uczelni:


  • Wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, badań i projektów zarówno  lokalnych i międzynarodowych
  • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim;
  • Umiędzynarodowienie edukacji poprzez  stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów
  • Wsparcie studentów  w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów

  

Korzyści dla studentów:


  • Stypendia krajowe i  zagraniczne na najlepszych uczelniach z całego świata
  • Udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce
  • Wsparcie najlepszych pomysłów i stowarzyszeń studenckich
  • Możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

 

Więcej informacji o programie Santander Universidades znajduje się: 

Aktualne oferty praktyk i staży:

Rekrutacja w Santander Bank Polska jest prowadzona przez cały rok. Dowiedz się więcej na karierabankiera.pl/