Uczymy już od 34 442 dni
Aktualności

Postępowanie przetargowe ZP/037/18

Ze względu na dużą liczbę otrzymanych pytań do postępowania ZP/037/18 „Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP” skierowanych przez potencjalnych Wykonawców oraz związane z nimi zmiany wprowadzone do dokumentacji przetargowej  przesunięto ostateczny termin otwarcia ofert na 26.02.2019 r.


Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/zp-037-18,a78070.html.