Uczymy już od 34 442 dni
Aktualności

System USOS

Nawiązano współpracę z zewnętrznymi ekspertami posiadającymi wiedzę i doświadczenie dot. wdrażania systemu USOS.

Bieżąca współpraca dotyczy wypracowania koncepcji wdrożenia systemu, rozwiązywania problemów instalacyjnych i konfiguracyjnych.