Uczymy już od 34 434 dni
Aktualności

Szkolenia

Przeprowadzono wstępne szkolenie z systemu Simple dla pracowników UEP, którzy będą brali udział w pracach wdrożeniowych.


 Szkolenie przeprowadzono w Centrum Informatyki UEP i odbyło się ono w czterech częściach:


  • część 1 – w dniu 24 lipca 2019 roku – tematyka: architektura i ogólny zarys systemu, terminologia, moduły logistyka, zarządzanie projektami;
  • część 2 – w dniu 25 lipca 2019 roku – tematyka: majątek trwały, finanse i księgowość;
  • część 3 – w dniu 2 sierpnia 2019 roku – tematyka: kadry i płace;
  • część 4 – w dniu 27 sierpnia 2019 roku – tematyka: elektroniczny obieg dokumentów, portal pracowniczy.