W ramach modułu zostanie opracowany, uruchomiony i zrealizowany nowy interdyscyplinarny program studiów doktoranckich pn. "Innowacyjna gospodarka otwarta”.

Kierownik modułu: dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP

Harmonogram