W ramach modułu zostaną zaplanowane i zrealizowane specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników administracyjnych.


Kierownik modułu: mgr Jolanta Szydłowska