mgr Katarzyna Zdulska
Kierownik Działu Marketingu
tel. 61-856-92-88, bud. A, p. 329