Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP


Projekt "Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP" nr POIG.02.03.01-30-122/13, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013