Studia stacjonarne, II stopnia o kierunku praktycznym!

Zdecyduj się na pierwszy w Polsce kierunek praktyczny prowadzony we współpracy z międzynarodową firmą audytorską  EY Polska. 

Program studiów zorientowany jest na przygotowanie do pracy w audycie, kontrolingu finansowym i rachunkowości zarządczej.  W tym celu wybrano zagadnienia tematyczne uznane za szczególnie istotne – z punktu widzenia problemów i trendów rysujących się we współczesnej gospodarce – w edukacji z zakresu rachunkowości, audytu i szeroko rozumianych finansów.

Dlaczego warto?
 • nowość w ofercie studiów UEP,
 • pierwszy w Polsce kierunek współtworzony  z międzynarodową firmą doradczą EY,
 • unikatowy i przygotowany wraz z partnerem biznesowym plan zajęć,
 • praktyki gwarantowane dla wszystkich studentów kierunku,
 • ponad 60% wykładowców to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym,
 • zajęcia z biznesowego języka angielskiego.
Program studiów został skonsultowany z praktykami biznesu zatrudnionymi w Ernst&Young, pełniącymi funkcje kierownicze i praktykami pracującymi jako wykładowcy UEP.

Przygotowując kierunek nadzór i kontrola wykorzystano doświadczenia partnera – renomowanej międzynarodowej firmy audytorskiej, dotyczące pożądanych kwalifikacji i kompetencji rekrutowanych pracowników. Wykorzystano również doświadczenia zebrane ze współpracy i analizy akredytacji CFA Institute. 
Absolwent będzie posiadał wiedzę zawodową z dziedziny ekonomii i finansów oraz dobrze rozwinięte umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami nadzoru, kontroli i audytu. Zyska trzy najbardziej pożądane przez pracodawców kompetencje: samoorganizacyjne, interpersonalne i zawodowe.
 
Możliwości zawodowe:
Kierunek nadzór i kontrola rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do rozpoczęcia kariery między innymi jako:
 • wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie rachunkowości, audytu i kontroli, w różnych typach organizacji (przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, jednostki administracji publicznej, samorząd lokalny, regionalny lub krajowy),
 • pracownicy renomowanych firm audytorskich i konsultingowych,
 • właściciele bądź pracownicy biur rachunkowych,
 • kierownicy działów operacyjnych, finansowych, analitycznych w korporacjach, międzynarodowych lub małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) działających w skali krajowej i międzynarodowej.
Absolwent kierunku będzie umiał m.in.
 • wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu finansów, podatków, rachunkowości, ekonomii, zarządzania i prawa, do analizowania konkretnych zjawisk i procesów w obszarze nadzoru i kontroli,
 • formułować własne opinie, dobierać krytycznie dane i metody analiz, posługując się konkretnymi narzędziami do przetwarzania danych
 • dokonać oceny ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego właściwe dobierając informacje oraz stosując odpowiednie techniki, analizy i narzędzia statystyczno-ekonometryczne,
 • samodzielnie proponować rozwiązania usprawniające i naprawcze w obszarze finansów i rachunkowości oraz inicjować procedury z zakresu nadzoru,
 • stosować wybrane metody i narzędzia badania oraz analizy zjawisk i stosunków finansowych, prognozowania i przeprowadzania symulacji finansowych, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające identyfikować prawidłowości lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu finansowego,
 • dokonywać krytycznej analizy i oceny obserwowanych zjawisk oraz odbieranych informacji i danych, identyfikowania zagrożeń z tym związanych dla podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych oraz właściwego komunikowania o tym.