Konsorcjum składa się z 8 partnerów z 4 krajów.

 


UNIVPM – Università Politecnica delle Marche 

Politechnika Marche (Università Politecnica delle Marche) to włoski ośrodek uniwersytecki z siedzibą w Ankonie, założony w 1969 roku. Jest to pierwszy włoski uniwersytet, który uzyskał Zintegrowany Certyfikat Jakości zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001, co sprawia, że Uniwersytet jest regionalnym punktem odniesienia dla szkoleń włoskich i zagranicznych studentów.

 

Uniwersytet posiada 5 wydziałów: inżynieria, ekonomia, rolnictwo, medycyna, nauka. Z biegiem lat otwarto kilka oddziałów w innych miastach regionu, takich jak Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro i San Benedetto del Tronto.

 

W mieście Ankona uniwersytet dzieli się na trzy części: Monte Dago, w którym mieszczą się wydziały inżynierii, rolnictwa i nauki; Torrette, siedziba Wydziału Medycyny i Chirurgii, obok Szpitala Regionalnego w dzielnicy Torrette w mieście Ancona oraz Villarey, siedziba Wydziału Ekonomicznego, mieści się w dawnych barakach Villarey, zbudowanych w XIX wieku.

 

Szkoła ekonomii i biznesu: studia licencjackie i magisterskie w dziedzinie ekonomii kształcą kolejnych specjalistów w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami, działającymi również na skalę międzynarodową. Student ma zapewniony dostęp do odpowiednich ogólnych i podstawowych metod naukowych, zdobywa wiedzę i umiejętności zawodowe na poziomie: administracja i zarządzanie przedsiębiorstwami, marketing i zarządzanie działaniami komercyjnymi, finanse, organizacja biznesu, handel międzynarodowy, pośrednicy finansowi, zarządzanie złożonymi strukturami w sektorze opieki zdrowotnej, a ogólniej w administracji publicznej.

www.univpm.itIPS-Institute of Postgraduate Studies

Institute of Postgraduate Studies (IPS) działa jako oddział Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Kształcenie podyplomowe na uniwersytecie rozpoczęło się w 1970 r., A teraz IPS w UNWE jest liderem studiów podyplomowych w dziedzinie biznesu, zarządzania i prawa oraz oferuje usługi szkoleniowe obywatelom Bułgarii i obcokrajowcom, którzy już uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych. Jest to instytucja certyfikowana zgodnie z ISO 9001, posiadająca certyfikat systemu zarządzania jakością obejmujący szkolenia podyplomowe, zarządzanie projektami i doradztwo.

 

Dyplom kwalifikacyjny IPS jest uznawany i zatwierdzany przez bułgarskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. IPS współpracuje z menedżerami wyższego i średniego szczebla w sektorze prywatnym i publicznym, przedsiębiorcami, urzędnikami administracji publicznej, nauczycielami, ekspertami, którzy dążą do kariery zawodowej w różnych sektorach społecznych, a także indywidualnymi stażystami. IPS stanowi dla uczestników kursu stabilną podstawę do kariery przez całe życie i rozwiązuje problemy klientów w niepewnym świecie.

 

IPS w UNWE koncentruje się na organizacji szkoleń spełniających praktyczne potrzeby swoich klientów, w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych projektów, usługach doradczych w zakresie polityk i praktyk edukacyjnych oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych dotyczących edukacji i szkoleń.

 

Priorytety Instytutu obejmują podnoszenie umiejętności i wiedzy pracowników, dostosowujących się do zmieniającego się środowiska, przyczyniających się do konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie elastycznego i skutecznego środowiska procesów szkolenia i uczenia się. Indywidualne podejście do klientów Instytutu pozwala na ustanowienie bezpośredniego związku między badaniami, nauczaniem i szkoleniami, zarządzanymi jako projekty.

 

IPS uczestniczył w 38 międzynarodowych projektach w ramach LLP, ERASMUS +, Banku Światowego i innych programów oraz w ponad 60 lokalnych projektach doradczych i szkoleniowych. Zakres działań projektu obejmuje kształcenie i szkolenie zawodowe, budowanie zdolności dla MŚP, restrukturyzację organizacyjną i internacjonalizację.

http://ips.bg/en/ 


POZNAŃ UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół ekonomicznych w Polsce. Od 1926 roku stale rozwija szkolnictwo wyższe i zapewnia wysoką jakość badań naukowych oraz ciągły rozwój infrastruktury badawczej, obecnie na pięciu wydziałach: Zarządzanie, Ekonomia, Gospodarka Międzynarodowa, Informatyka i Gospodarka Elektroniczna oraz Towaroznawstwo. Uczelnia przygotowuje liczne ekspertyzy gospodarcze i wdraża innowacyjne projekty. Innowacyjność metod badawczych i edukacyjnych została potwierdzona licznymi rankingami i osiągnięciami studentów oraz pracowników. Uniwersytet łączy dbałość o najwyższą jakość kształcenia z rozwojem współpracy z innymi krajami i szeroko pojętą praktyką biznesową. Uczelnia jest pracodawcą dla ponad 500 pracowników akademickich, w tym około 140 profesorów.

https://ue.poznan.pl/en/ 


CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l.

CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. działa od 1995 r. na poziomie krajowym i międzynarodowym, promując i realizując ważne projekty badawcze oraz plany szkoleniowe z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie tradycyjnej edukacji i e-learningu, zapewniając doradztwo i pomoc techniczną przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu, przy wsparciu ekspertów i skonsolidowanego zespołu trenerów, konsultantów, profesjonalistów, menedżerów i przedsiębiorców, posiadających szerokie doświadczenie.

http://conform.it/Hellenic American Union

Założona w 1957 r. Hellenic American Union to instytucja użyteczności publicznej o międzynarodowym zasięgu i silnym zaangażowaniu społeczności, której celem jest zapewnienie różnorodnym grupom odbiorców możliwości spotkania i skorzystania z innowacyjnych programów edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych. Programy te są opracowywane niezależnie przez instytucję lub we współpracy z europejskimi i amerykańskimi organizacjami edukacyjnymi i kulturalnymi i mają na celu bezpośrednie zaspokojenie pojawiających się potrzeb społecznych lub gospodarczych. Od momentu powstania HAU wita studentów i gości z całego świata. Szacuje się, że do tej pory z usług skorzystało 2.700.000 osób z 75 krajów. 


Izba Gospodarcza Macerata

Izba Gospodarcza Macerata powstała w 1811 roku. Jest instytucją publiczną, która wychodzi naprzeciw potrzebom firm zlokalizowanych w regionie Macerata.

 

Zgodnie z włoskim prawem (L. 580/1993) izby handlowe, przemysłowe, rzemieślnicze, handlowe i rolnicze są niezależnymi instytucjami publicznymi o jurysdykcji regionalnej, która wspiera i promuje ogólne interesy lokalnych przedsiębiorstw. W 2010 r. Dekret legislacyjny rozszerzył zakres ich obowiązków i kompetencji, a poza tradycyjnymi (zarządzanie rejestrem przedsiębiorstw i promocja lokalnych przedsiębiorstw) nadano nowe ważne funkcje (wsparcie rozwoju lokalnego, promocja innowacji, funkcje regulujące rynek i promocja prostszych rozwiązań prawnych).

 

Izba Handlowa stanowi pomost między rządem a przedsiębiorstwami i pełni dwie podstawowe funkcje:

Promocja i wsparcie:

- Pomoc i zachęcanie do zakładania przedsiębiorstw, wspierania innowacji, transferu technologii, ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury, promowania lokalnych doskonałości, dostarczania badań na temat lokalnej gospodarki, przyznawania świadczeń, zachęt kredytowych i finansowania działalności,

- Aktywne uczestnictwo w rozwoju gospodarczym prowincji, stymulowanie lokalnej konkurencyjności przedsiębiorczości i jej internacjonalizacji.

Publiczna administracja:

- Wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych (rejestr przedsiębiorstw, certyfikacje) zgodnie z prawem włoskim, promowanie obiektywnych i bezstronnych warunków w umowach handlowych,

- Sprawowanie licznych funkcji administracyjnych na zlecenie Regionu Marche i rządu centralnego, w tym usług wynikających z umów międzynarodowych.

http://www.mc.camcom.it/P42A0C165S13/English-Version.htm
Izba Przemysłowo-Handlowa (CCI) -Blagoevgrad


Izba Przemysłowo-Handlowa - Błagojewgrad została założona w 1992 roku jako niezależna organizacja pozarządowa - przedstawiciel pracodawców. Głównym celem Izby jest ochrona interesów ekonomicznych jej członków, przekazywanie informacji i konsultowanie się z firmami w południowo-zachodniej Bułgarii, promowanie ich wysiłków na rzecz stabilności finansowej i konkurencyjności. Izba liczy 1.400 członków.

Izba jest częścią zunifikowanego systemu bułgarskiej izby handlowo-przemysłowej z 27 innymi izbami regionalnymi i jest włączona do światowej sieci izb handlowych.

Izba Przemysłowo-Handlowa - Błagojewgrad utworzyła przedstawicieli miejskiego biznesu w gminach: Błagojewgrad, Simitli, Razlog, Bansko, Petrichkresna, Rujyani, Garmen, Yakoruda, Belitza i Hadzhidimiovo. Izba Przemysłowo-Handlowa - Błagojewgrad jest strukturą przyjmującą Europe Direct - centrum informacji Błagojewgrad, część europejskiej sieci bezpośredniej UE. Przekaźniki informacji Europe Direct działają jako interfejs między UE a jej obywatelami na szczeblu lokalnym. W ramach organizacji można również wspomnieć o kilku działających centrach docelowych: centrum innowacji eksportowych, centrum przedsiębiorczości, centrum motywacji, centrum szkolenia zawodowego, oznakowania CE oraz polityce UE w zakresie bezpieczeństwa produktów i centrum konsultacyjnym w zakresie norm jakości. Izba z powodzeniem realizowała projekty w ramach ETCP Grecja-Bułgaria 2007–2013 oraz Programie Współpracy Transgranicznej finansowanego z nowego celu „Europejska współpraca terytorialna” za pośrednictwem funduszu IPA i współfinansowanego przez Bułgarię i byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii:

•                Szkolenie Life-long-Learning jako narzędzie zwiększające szanse na zatrudnienie i konkurencyjność / laborocomp /,

•                Regionalny rozwój biznesu poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych / rbdict /,

•                Świeże - powietrze 1-3,

•                Inteligentna specjalizacja,

•                Równoważenie umiejętności,

•                Rzemiosło społeczne,

•                Środowisko ty itp.,

Inne programy UE:

•                Projekt scultbord w ramach programu grundtvig na rzecz uczenia się przez całe życie Komisji Europejskiej,

•                Szansa krok po kroku, finansowana z programu międzynarodowej organizacji pracy.

Zespół: 7 osób na umowach o pracę, około 20 na umowach cywilnych na niektóre określone działania, około 10 wolontariuszy. Izba ma długoterminowe powiązania i współpracę z greckimi organizacjami.

www.cci-bl.org


 


Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Dziś największą troską i celem przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest przekształcenie dotychczasowego systemu gospodarczego w taki sposób, aby funkcjonował on na zdrowych zasadach rynku i konkurencji.

Jeszcze zanim doszło w Polsce do demokratycznego zwrotu zapoczątkowanego zwycięstwem wyborczym „Solidarności” 4 czerwca 1989 r., zrodziły się zalążki rozwoju późniejszej, indywidualnej przedsiębiorczości. Wówczas to przedsiębiorcy prywatni, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego postanowili powołać organizację, która by ich chroniła i reprezentowała. Już wtedy intencją założycieli było powołanie izby gospodarczej, ale ówczesne przepisy nie dopuszczały możliwości istnienia takiej organizacji. Dlatego postanowiono zjednoczyć się w stowarzyszenie. I tak powstało „Wielkopolskie Towarzystwo Gospodarcze – Związek Spółek Zarobkowych”, które po dwóch latach prawdziwej walki o rejestrację, w marcu 1989 r. uzyskało status prawny.

 

Miarą wartości i celowości istnienia każdej organizacji jest jej społeczna i gospodarcza użyteczność. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w ciągu pierwszych miesięcy swojego działania uzyskała prestiż i poparcie licznych przedsiębiorstw regionu wielkopolskiego, co pozwoliło jej stworzyć na tym obszarze silne lobby gospodarcze.

 

Cele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:

·                Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby,

·                Kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego,

·                Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z obejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności zarobkowej,

·                Współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej,

·                Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą,

·                Stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach między członkami Izby,

·                Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, szkoleniowej, sportowo-turystycznej i towarzyskiej służącej integracji środowisk gospodarczych,

·                Działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski.

http://wiph.pl/