Konsorcjum składa się z 9 partnerów z 5 krajów.University of Salerno

University of Salerno jest powiązany z najstarszą instytucją akademicką na Starym Kontynencie: Schola Medica Salernitana. Szkoła, założona w VIII wieku naszej ery, osiągnęła swój szczyt między 10 a 13 wiekiem. Misją Uniwersytetu w Salerno jest prowadzenie programów badawczych i edukacyjnych, rozwijanie więzi z otoczeniem przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska, w celu tworzenia, wzbogacania, a jednocześnie oferowania dziedzictwa naukowego i kulturowego, studentom, przedsiębiorstwom, instytucjom i ogólnie całej społeczności. Oferta dydaktyczna UNISA jest jedną z największych i najbardziej zróżnicowanych w południowych Włoszech. Liczne kursy obejmują nauki o życiu i zdrowiu, nauki ścisłe, nauki humanistyczne, prawnicze i ekonomiczno-polityczne oraz inżynieryjne. Oprócz 80 kursów licencjackich i magisterskich, istnieje szeroki wybór kursów podyplomowych, które obejmują kursy dla nauczycieli, kursy podyplomowe i specjalizacyjne, programy doktoranckie, szkoły podyplomowe. „Manifesto degli Studi” Uniwersytetu w Salerno jest aktualizowany co roku na podstawie lokalnego i krajowego scenariusza ekonomiczno-produktywnego oraz na podstawie analizy zapotrzebowania na zatrudnienie. Kluczowy czynnik, który nas wyróżnia i nagradza jako kampus to: ciągła dbałość o centralne położenie studenta. Od 1987 r. Uniwersytet znajduje się w miejscowości Fisciano, kilka kilometrów od Salerno, u zbiegu skrzyżowań autostrad, dzięki czemu jest łatwo dostępny. Uniwersytet to bardzo duży kompleks w ciągłej rozbudowie, obejmujący około 100 000 metrów kwadratowych. Zorganizowany w formie kampusu (składającego się z kampusów Fisciano i Baronissi) Uniwersytet jest wyposażony w sale mieszkalne dla studentów i nauczycieli oraz oferuje nowoczesne udogodnienia i wydajne usługi dydaktyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Obecnie liczy około 40 000 studentów z Kampanii, Basilicata, Kalabrii i Apulii.

https://web.unisa.it/en 

University of Alicante

Uniwersytet w Alicante został utworzony w październiku 1979 r. na bazie uniwersyteckiego centrum studiów (CEU), które zostało uruchomione w 1968 r. W ten sposób Alicante odzyskało swoje centrum studiów uniwersyteckich, które zostało zawieszone w 1834 r. Ze względu na swoje wpływy historyczne, doskonałą lokalizację i wspaniałe połączenia, jest to zróżnicowany i przyjazny uniwersytet z jednym z najlepszych kampusów w Hiszpanii, nie tylko pod względem infrastruktury, ale także pod względem kształtowania krajobrazu, zrównoważonego rozwoju i równości płci.

Choć stosunkowo młody, uniwersytet ma silną wiarygodność naukową i akademicką, która pozwoliła dostosować się do zmian społecznych i potrzeb środowiska oraz doprowadzić do zmiany modelu ekonomicznego opartego na badaniach, innowacjach, przedsiębiorczości i rzeczywistym transferze wiedzy. Jest to multidyscyplinarny uniwersytet z programami studiów we wszystkich dziedzinach wiedzy zorganizowanymi na sześciu wydziałach i szkołą politechniczną. Duch uniwersytecki opiera się na kompleksowej edukacji humanistycznej, zainicjowanej przez ruchy oświecenia i klasycyzmu. W rezultacie posiada potężne i różnorodne propozycje kulturalne i sportowe.

Społeczność uniwersytecka składa się z około 3800 pracowników akademickich i administracyjnych oraz ponad 32 000 studentów. Kapitał ludzki koncentruje się na pokonywaniu wyzwań dzisiejszego społeczeństwa dzięki wysokiej jakości, innowacyjnym i dobrze zorganizowanym usługom zorientowanym na obywateli. Jest to dwujęzyczny uniwersytet o wyraźnym powołaniu międzynarodowym, dla którego jest mocno zaangażowany w wielojęzyczność, zarówno instytucji, jak i wszystkich członków społeczności uniwersyteckiej. Dlatego angielski został wprowadzony jako język nauczania w niektórych oficjalnych stopniach. Ponadto wiele zajęć kulturalnych i kursów prowadzonych jest w języku angielskim, francuskim i innych językach.

Instytucja jest zarówno uniwersytetem z Walencji, jak i z Europy, otwartym na Morze Śródziemne i wszystkie kultury na całym świecie, uniwersytetem, który każdego roku przyjmuje około 1200 studentów zagranicznych i około 2000 studentów z innych regionów Hiszpanii.

https://www.ua.es/en/index.html

 IPS-Institute of Postgraduate Studies

Institute of Postgraduate Studies (IPS) działa jako oddział Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Kształcenie podyplomowe na uniwersytecie rozpoczęło się w 1970 r., A teraz IPS w UNWE jest liderem studiów podyplomowych w dziedzinie biznesu, zarządzania i prawa oraz oferuje usługi szkoleniowe obywatelom Bułgarii i obcokrajowcom, którzy już uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych. Jest to instytucja certyfikowana zgodnie z ISO 9001, posiadająca certyfikat systemu zarządzania jakością obejmujący szkolenia podyplomowe, zarządzanie projektami i doradztwo.

 

Dyplom kwalifikacyjny IPS jest uznawany i zatwierdzany przez bułgarskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. IPS współpracuje z menedżerami wyższego i średniego szczebla w sektorze prywatnym i publicznym, przedsiębiorcami, urzędnikami administracji publicznej, nauczycielami, ekspertami, którzy dążą do kariery zawodowej w różnych sektorach społecznych, a także indywidualnymi stażystami. IPS stanowi dla uczestników kursu stabilną podstawę do kariery przez całe życie i rozwiązuje problemy klientów w niepewnym świecie.

 

IPS w UNWE koncentruje się na organizacji szkoleń spełniających praktyczne potrzeby swoich klientów, w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych projektów, usługach doradczych w zakresie polityk i praktyk edukacyjnych oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych dotyczących edukacji i szkoleń.

 

Priorytety Instytutu obejmują podnoszenie umiejętności i wiedzy pracowników, dostosowujących się do zmieniającego się środowiska, przyczyniających się do konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie elastycznego i skutecznego środowiska procesów szkolenia i uczenia się. Indywidualne podejście do klientów Instytutu pozwala na ustanowienie bezpośredniego związku między badaniami, nauczaniem i szkoleniami, zarządzanymi jako projekty.

 

IPS uczestniczył w 38 międzynarodowych projektach w ramach LLP, ERASMUS +, Banku Światowego i innych programów oraz w ponad 60 lokalnych projektach doradczych i szkoleniowych. Zakres działań projektu obejmuje kształcenie i szkolenie zawodowe, budowanie zdolności dla MŚP, restrukturyzację organizacyjną i internacjonalizację.

http://ips.bg/en/

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (PL)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół ekonomicznych w Polsce. Od 1926 roku stale rozwija szkolnictwo wyższe i zapewnia wysoką jakość badań naukowych oraz ciągły rozwój infrastruktury badawczej, obecnie dziewięciu instytutach: Zarządzania, Ekonomii, Społeczno-Ekonomicznym, Finansów, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Ekonomii Ilościowej, Marketingu, Nauk o Jakości oraz Rachunkowości i Zarządzania Finansami. Uczelnia przygotowuje liczne ekspertyzy gospodarcze i wdraża innowacyjne projekty. Innowacyjność metod badawczych i edukacyjnych została potwierdzona licznymi rankingami i osiągnięciami studentów oraz pracowników. Uniwersytet łączy dbałość o najwyższą jakość kształcenia z rozwojem współpracy z innymi krajami i szeroko pojętą praktyką biznesową. Uczelnia jest pracodawcą dla ponad 500 pracowników akademickich, w tym około 140 profesorów.

http://ue.poznan.pl/en/

 CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l.

CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. działa od 1995 r. na poziomie krajowym i międzynarodowym, promując i realizując ważne projekty badawcze oraz plany szkoleniowe z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie tradycyjnej edukacji i e-learningu, zapewniając doradztwo i pomoc techniczną przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu, przy wsparciu ekspertów i skonsolidowanego zespołu trenerów, konsultantów, profesjonalistów, menedżerów i przedsiębiorców, posiadających szerokie doświadczenie.

http://conform.it/

 Izba Przemysłowo-Handlowa (CCI) -Blagoevgrad

Izba Przemysłowo-Handlowa - Błagojewgrad została założona w 1992 roku jako niezależna organizacja pozarządowa - przedstawiciel pracodawców. Głównym celem Izby jest ochrona interesów ekonomicznych jej członków, przekazywanie informacji i konsultowanie się z firmami w południowo-zachodniej Bułgarii, promowanie ich wysiłków na rzecz stabilności finansowej i konkurencyjności. Izba liczy 1.400 członków.

Izba jest częścią zunifikowanego systemu bułgarskiej izby handlowo-przemysłowej z 27 innymi izbami regionalnymi i jest włączona do światowej sieci izb handlowych.

Izba Przemysłowo-Handlowa - Błagojewgrad utworzyła przedstawicieli miejskiego biznesu w gminach: Błagojewgrad, Simitli, Razlog, Bansko, Petrichkresna, Rujyani, Garmen, Yakoruda, Belitza i Hadzhidimiovo. Izba Przemysłowo-Handlowa - Błagojewgrad jest strukturą przyjmującą Europe Direct - centrum informacji Błagojewgrad, część europejskiej sieci bezpośredniej UE. Przekaźniki informacji Europe Direct działają jako interfejs między UE a jej obywatelami na szczeblu lokalnym. W ramach organizacji można również wspomnieć o kilku działających centrach docelowych: centrum innowacji eksportowych, centrum przedsiębiorczości, centrum motywacji, centrum szkolenia zawodowego, oznakowania CE oraz polityce UE w zakresie bezpieczeństwa produktów i centrum konsultacyjnym w zakresie norm jakości. Izba z powodzeniem realizowała projekty w ramach ETCP Grecja-Bułgaria 2007–2013 oraz Programie Współpracy Transgranicznej finansowanego z nowego celu „Europejska współpraca terytorialna” za pośrednictwem funduszu IPA i współfinansowanego przez Bułgarię i byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii:

Szkolenie Life-long-Learning jako narzędzie zwiększające szanse na zatrudnienie i konkurencyjność / laborocomp /,


 • Regionalny rozwój biznesu poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych / rbdict /,
 • Świeże - powietrze 1-3,
 • Inteligentna specjalizacja,
 • Równoważenie umiejętności,
 • Rzemiosło społeczne,
 • Środowisko ty itp.,
Inne programy UE:
 • Projekt scultbord w ramach programu grundtvig na rzecz uczenia się przez całe życie Komisji Europejskiej,
 • Szansa krok po kroku, finansowana z programu międzynarodowej organizacji pracy.

Zespół: 7 osób na umowach o pracę, około 20 na umowach cywilnych na niektóre określone działania, około 10 wolontariuszy. Izba ma długoterminowe powiązania i współpracę z greckimi organizacjami.

www.cci-bl.org

 Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Dziś największą troską i celem przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest przekształcenie dotychczasowego systemu gospodarczego w taki sposób, aby funkcjonował on na zdrowych zasadach rynku i konkurencji.

Jeszcze zanim doszło w Polsce do demokratycznego zwrotu zapoczątkowanego zwycięstwem wyborczym „Solidarności” 4 czerwca 1989 r., zrodziły się zalążki rozwoju późniejszej, indywidualnej przedsiębiorczości. Wówczas to przedsiębiorcy prywatni, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego postanowili powołać organizację, która by ich chroniła i reprezentowała. Już wtedy intencją założycieli było powołanie izby gospodarczej, ale ówczesne przepisy nie dopuszczały możliwości istnienia takiej organizacji. Dlatego postanowiono zjednoczyć się w stowarzyszenie. I tak powstało „Wielkopolskie Towarzystwo Gospodarcze – Związek Spółek Zarobkowych”, które po dwóch latach prawdziwej walki o rejestrację, w marcu 1989 r. uzyskało status prawny.

 

Miarą wartości i celowości istnienia każdej organizacji jest jej społeczna i gospodarcza użyteczność. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w ciągu pierwszych miesięcy swojego działania uzyskała prestiż i poparcie licznych przedsiębiorstw regionu wielkopolskiego, co pozwoliło jej stworzyć na tym obszarze silne lobby gospodarcze.

 

Cele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:


 • Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby,
 • Kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego,
 • Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z obejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności zarobkowej,
 • Współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej,
 • Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą,
 • Stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach między członkami Izby,
 • Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, szkoleniowej, sportowo-turystycznej i towarzyskiej służącej integracji środowisk gospodarczych,
 • Działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski.
http://wiph.pl/

 IACUDIT - Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyki Kulturalnej i Cyfrowej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyki Kulturalnej i Cyfrowej (IACUDIT) to globalna sieć ludzi, projektów i wydarzeń związanych z szerokim zakresem zagadnień dotyczących turystyki kulturalnej i cyfrowej w epoce poważnych zmian globalnych. Promuje i sponsoruje dyskusje, dzielenie się wiedzą i ścisłą współpracę między naukowcami, badaczami, decydentami i specjalistami ds. Turystyki. Organizacja uważa, że: „zmiany technologiczne nie wpływają na misje podmiotów turystyki kulturalnej w zakresie promocji i rozwoju produktu, ale raczej na sposób ich realizacji”.

Podstawowa działalność IACUDIT jest finansowana ze składek członkowskich, opłat rejestracyjnych za spotkania, sponsoringu imprez i opłat partnerskich. Treść spotkań i konferencji, w tym panele tematyczne, warsztaty oraz badania i sesje plenarne, są ustalane przez niezależnych oceniających wybranych spośród różnych członków Stowarzyszenia.

IACuDiT jest niezależną organizacją non-profit (NPO), której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla ogółu społeczeństwa bez akcjonariuszy i bez motywacji zysku (tj. jeśli jakiekolwiek zyski są osiągane, nie są i nie mogą być dystrybuowane jako takie). IACuDiT jest aktywny w dziedzinie kultury, turystyki i innowacji cyfrowych, a jego celem jest dobro publiczne.

https://iacudit.org/

 Incubation for growth - I4G

i4G to grecki inkubator prowadzący również fundusz inwestycyjny typu seed dla startupów technologicznych i naukowych. Jest domem dla tętniącej życiem społeczności ponad 120 osób, której celem jest tworzenie możliwości, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, oferowanie możliwości biznesowych między sektorami i inspirowanie ich do osiągania nowych poziomów sukcesu.

Misją i4G jest bycie podstawowym elementem ekosystemu początkowego Grecji, łączącym społeczności przedsiębiorców, technologii i nauki w celu osiągnięcia wyższego dobra.

Wizję i4G należy uznać za najlepszą lokalizację dla start-upów w Europie Południowo-Wschodniej do budowania światowej klasy biznesu.

http://i4g.gr/w/about/