W okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2020 roku na Wydziale Ekonomii będzie realizowany projekt pt. Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Ekonomii UEP.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet wynosi 1 127 867,06 zł.

Celem projektu jest nabycie i podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych i analitycznych. Zakładanym efektem jest zdobycie przez studentów Wydziału Ekonomii kwalifikacji szczególnie pożądanych na rynku pracy. Projekt obejmie 403 studentów 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 i 2 roku II stopnia kierunków Ekonomia, Finanse i rachunkowość oraz Polityka społeczna.

Przewidziane są następujące formy wsparcia: 4 certyfikowane szkolenia, 14 zajęć warsztatowych, 7 zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami, 2 zadania praktyczne w formie projektowej oraz 8 cykli wizyt studyjnych u polskich i zagranicznych pracodawców.

Pierwsza rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 sierpnia 2017 r. i potrwa do 31 października 2017 r.
Dofinansowanie ze środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny)  wynosi 950 566,36 zł.