Projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” o numerze POWR.03.05.00-00-z054/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Całkowita wartość projektu wynosi 10 953 935,99 zł, w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej 9 231 977,25 zł.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.