Moduł programów kształcenia obejmuje dwa zadania:

  • zakup i wdrożenie systemów informatycznych podnoszących jakość zarządzania uczelnią (kierownik: mgr Przemysław Grzeszczak),
  • podniesienie kompetencji kadr kierowniczych i pracowników administracyjnych, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach (kierownik: mgr Jolanta Szydłowska).