Czas trwania: 01.11.2018-31.10.2020

S.M.I.Le Sale Management, Inter-culture, Learning” nº 2018-1-IT01-KA202-006854, współfinansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej, ma na celu stworzenie, przetestowanie, sprawdzenie i rozpowszechnienie jako nowego standardu edukacyjnego, słownika kompetencji o nowym profilu zawodowym Cross Cultural Sales Agent, kluczowej instytucji w procesie sprzedaży b2b, w kontekście międzykulturowym, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, w przypadku strategicznych i operacyjnych negocjacji handlowych za granicą.

Dowiedz się więcej...