Uczymy już od 34 442 dni
Aktualności

Analiza przedwdrożeniowa

Trwają złożone i czasochłonne prace związane z analizą przedwdrożeniową związaną z wdrożeniem systemu ERP zgodnego z oczekiwaniami UEP.  Dla projektu wdrożenia ERP istotne jest opracowanie reguł i narzędzi do integracji wdrażanego systemu ERP z równolegle wdrażanym systemem USOS oraz innymi aplikacjami funkcjonującymi na UEP.