Uczymy już od 34 434 dni
Aktualności

Szkolenia językowe przejście na zdalną formę kształcenia

Informujemy, o zawarciu aneksów do dotychczas obowiązujących umów szkoleń językowych z dodatkowym zapisem, że w okresie ogłoszonego przez właściwe organy Państwa stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego szkolenia językowe realizowane w ramach projektu zamiast w formie stacjonarnej, będą odbywały się zdalnie (w formie on-line).