Uczymy już od 34 434 dni
Aktualności

Szkolenia kadry zarządzającej i administracyjnej

W październiku 2019 roku planowane są następujące szkolenia: Zarządzanie finansami w uczelni i budżetowanie, Scena rozwoju - scena biznesu. Trening rozwoju osobistego, Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 , Tworzenie kursów online oraz kursów w formule blended learning dla edukacji biznesowej z uwzględnieniem wymagań instytucji przyznających uczelniom ekonomicznym międzynarodowe akredytacje, Coaching indywidualny, Efektywna komercjalizacja badań naukowych (szczegóły w zakładce Harmonogram w Module szkoleń kadry zarządzającej).