W ramach modułu zostanie opracowany, uruchomiony i zrealizowany nowy międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim pn. „Applied economic and social analysis” na Wydziale Ekonomii.


Kierownik modułu: dr Anna Waligóra  


Szczegółowy program kształcenia:

https://esylabus.ue.poznan.pl/pl/18/S/1/WE/AESA/all