Informujemy, iż wszyscy pracownicy Działu Marketingu pracują zdalnie.

Kierownik Działu Marketingu
Katarzyna Zdulska | m. + 48 668 621 616 | katarzyna.zdulska@ue.poznan.pl

Zespół współpracy z otoczeniem
Zastępca kierownika
Karolina Szuman | m. + 48 604 222 477 | karolina.szuman@ue.poznan.pl 

Zespół do spraw promocji i public relations
Agnieszka Hała | agnieszka.hala@ue.poznan.pl
Krzysztof Skrzypek | m. + 48 538 467 517 |  krzysztof.skrzypek@ue.poznan.pl 
Izabela Jasiczak | izabela.jasiczak@ue.poznan.pl 
Antonia Sznejweis | antonia.sznejweis@ue.poznan.pl 
Joanna Stryszyk |  joanna.stryszyk@ue.poznan.pl
Anna Rutkowska |  anna.rutkowska@ue.poznan.pl

Biuro karier
Monika Magdziarek | bk@ue.poznan.pl | monika.magdziarek@ue.poznan.pl

Stanowisko wsparcia organizacji wydarzeń
Ewa Kozłowska | ewa.kozlowska@ue.poznan.pl