przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło

członkowie:
 • dr hab. inż. Piotr Bartkowiak, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie zarządzania,
 • dr hab. Marek Cieślak, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
 • dr Dorota Wiśniewska – przedstawiciel Instytutu Finansów
 • dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie finansów i rynków finansowych
 • dr inż. Mariusz Tichoniuk – dyrektor studiów w zakresie nauk o jakości
 • dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej
 • dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie ekonomii
 • dr hab. Roman Kiedrowski – przedstawiciel Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej
 • dr hab. Magdalena Ankiel, prof. UEP – przedstawiciel Instytutu Marketingu
 • dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP – przedstawiciel Instytutu Ekonomii
 • dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP – przedstawiciel Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami
 • dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP – przedstawiciel Instytutu Ekonomiczno-Społecznego
 • dr hab. Sławomir Zapłata, prof. UEP – przedstawiciel Instytutu Zarządzania
 • dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie informa-yki i analiz ekonomicznych
 • prof. dr hab. Maciej Szymczak – przedstawiciel Instytutu Gospodarki Międzynarodowej 
 • dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska – przedstawiciel Instytutu Nauk o Jakości
 • Albert Flasza – przedstawiciel studentów
 • Kacper Janicki – przedstawiciel studentów
 • Wojciech Wenclik – przedstawiciel studentów 
 • mgr Agnieszka Gampe-Matysiak – przedstawiciel pracowników administracji
 • mgr Sylwia Maćkowiak – przedstawiciel pracowników administracji