Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami

dr hab.  Jacek Mizerka, prof. UEP

Dyrektor Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

dr hab.  Cezary Kochalski, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr  Grzegorz Mikołajewicz

dr  Andrzej Niemiec

dr  Jarosław Nowicki

dr  Piotr Ratajczak

dr  Agata Sierpińska-Sawicz

dr inż.  Aleksandra Szulczewska-Remi

dr  Dawid Szutowski

dr  Marek Wierzbiński
Katedra Finansów Przedsiębiorstw

dr hab.  Jacek Mizerka, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Tomasz Jewartowski, prof. UEP

dr hab.  Michał Kałdoński, prof. UEP

dr hab.  Jarosław Kubiak, prof. UEP

dr  Bartosz Kabaciński

dr  Anna Leszczyłowska

dr  Joanna Lizińska

dr  Agnieszka Stróżyńska-Szajek

dr  Szymon Stereńczak

dr  Arkadiusz Bernal

dr  Leszek Czapiewski

dr hab. Józefa Monika Gryko
Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej

dr hab.  Marzena Remlein, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Joanna Błażyńska, prof. UEP

dr hab. Marek Masztalerz

dr  Artur Jastrzębowski

dr  Ewelina Kuberska

dr  Łukasz Matuszak

dr  Dawid Obrzeżgiewicz

dr  Ewa Różańska

dr  Beata Zyznarska-Dworczak

dr  Marek Kawacki

dr  Elżbieta Szczepankiewicz
Katedra Rachunkowości Zarządczej

dr hab.  Remigiusz Napiecek, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Marek Cieślak, prof. UEP

dr  Maciej Ciołek

dr  Małgorzata Czerny

dr  Dawid Garstecki

dr  Magdalena Kowalczyk

dr  Karolina Kwiecińska

dr  Małgorzata Macuda

dr  Marta Mazurowska

dr  Zofia Wierzbińska

dr  Marta Szczepańska