Instytut Zarządzania

prof. dr hab. inż. Alina Matuszak - Flejszman

Dyrektor Instytutu Zarządzania
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

dr hab. inż.  Piotr Bartkowiak, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr  Anna Bernaciak

dr Marcin Boruta

dr  Anna Górska

dr  Maciej Koszel

dr  Anna Mazurczak

dr   Agnieszka Mrozińska

dr inż.  Michał Stasiak

dr  Katarzyna Suszyńska

dr  Sławomir Palicki

dr  Łukasz Strączkowski

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

prof. dr hab.  Szymon Cyfert

Kierownik Katedry

 

prof. dr hab.  Kazimierz Krzakiewicz

dr hab.  Elżbieta Kowalczyk, prof. UEP

dr hab. Janusz Kraśniak, prof. UEP

dr hab.  Agnieszka Ignyś

dr hab.  Kamila Malewska, prof. UEP

dr hab.  Gabriela Roszyk-Kowalska, prof. UEP

dr  Michał Chomicki

dr Anna Chwiłkowska-Kubala

dr  Magdalena Dolata

dr hab. Paweł Mielcarek, prof. UEP
Katedra Zarządzania Jakością

prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

Kierownik Katedry

 

dr hab. inż.  Justyna Górna, prof. UEP

dr hab. inż.  Magdalena Kaźmierczak, prof. UEP

dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. UEP

dr hab. inż.  Jacek Łuczak, prof. UEP

dr hab.  Sławomir Zapłata, prof. UEP

dr inż.  Katarzyna Joachimiak-Lechman

dr Magdalena Muradin
Katedra Zarządzania Strategicznego

prof. dr hab.  Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Kierownik Katedry

 

dr  Paweł Bartkowiak

dr  Michał Młody

dr  Anita Perska-Tembłowska

dr Adam Weinert

dr  Maciej Brzozowski

dr  hab. Maja Sajdak
Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

dr hab.  Dariusz Nowak, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP

dr  Sebastian Chęciński

dr  Bartosz Marcinkowski

dr inż.  Łukasz Wściubiak

dr  Sebastian Narojczyk

dr  hab. Marcin Gołembski

dr  hab. Grzegorz Wojtkowiak