Instytut Zarządzania

prof. dr hab. inż. Alina Matuszak - Flejszman

Dyrektor Instytutu Zarządzania
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

dr hab. inż.  Piotr Bartkowiak, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

prof. dr hab.  Krzysztof Piasecki

dr  Anna Bernaciak

dr  Anna Górska

dr  Wojciech Kisiała

dr  Maciej Koszel

dr  Anna Mazurczak

dr   Agnieszka Mrozińska

dr inż.  Michał Stasiak

dr  Katarzyna Suszyńska

dr  Sławomir Palicki

dr  Łukasz Strączkowski
Katedra Logistyki i Transportu

 

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Anna Maria Jeszka, prof. UEP

dr hab.  Anna Maryniak, prof. UEP

dr Yuliia Bulhakova

dr  Marcin Jurczak

mgr  Amadeusz Miązek
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

prof. dr hab.  Szymon Cyfert

Kierownik Katedry

 

prof. dr hab.  Kazimierz Krzakiewicz

dr hab.  Elżbieta Kowalczyk, prof. UEP

dr hab.  Agnieszka Ignyś

dr hab.  Kamila Malewska

dr hab.  Gabriela Roszyk-Kowalska

dr  Michał Chomicki

dr  Magdalena Dolata

dr  Paweł Mielcarek

dr  Anna Piekarczyk
Katedra Zarządzania Jakością

dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

prof. dr hab.  Jerzy Łańcucki

dr hab. inż.  Justyna Górna, prof. UEP

dr hab. inż.  Magdalena Kaźmierczak, prof. UEP

dr hab. inż.  Jacek Łuczak, prof. UEP

dr hab. inż.  Alina Matuszak-Flejszman, prof. UEP

dr hab.  Sławomir Zapłata, prof. UEP

dr inż.  Katarzyna Joachimiak-Lechman

dr Magdalena Muradin
Katedra Zarządzania Strategicznego

prof. dr hab.  Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Janusz Kraśniak, prof. UEP

dr  Paweł Bartkowiak

dr  Michał Młody

dr  Anita Perska-Tembłowska

dr Adam Weinert

dr  Maciej Brzozowski

dr  Maja Sajdak
Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

dr hab.  Dariusz Nowak, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP

dr  Sebastian Chęciński

dr  Bartosz Marcinkowski

dr inż.  Łukasz Wściubiak

dr  Sebastian Narojczyk

dr  Marcin Gołembski

dr  Grzegorz Wojtkowiak