W dniu 13 lutego członkowie Komisji Zakładowych NSZZ  Solidarność" z Uczelni Miasta Poznania spotkali się w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na seminarium, na którym przewodnicząca Komisji ds. Wynagrodzeń i Innych Świadczeń Krajowej Sekcji Nauki Krystyna Andrzejewska, przedstawiła kwestie pracownicze, dotyczące m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, ocen okresowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.u. z 2018r. poz.1668).