Uczymy już od 34 955 dni
NSZZ ''Solidarność'' UEP

Opinie związku do dokumentów uczelni