Sprawozdanie z działalności Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019