Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (CEM) jest jednostką organizacyjną Uczelni wyspecjalizowaną w prowadzeniu programów edukacyjnych przeznaczonych dla praktyków biznesu i administracji, tj. kadry zarządzającej różnych szczebli, specjalistów oraz innych pracowników firm i instytucji (w tym także sektora publicznego). Oferta edukacyjna Centrum obejmuje trzy filary: programy MBA, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia.


We współczesnym świecie rzeczywistość gospodarcza szybko się zmienia, co sprawia, że stałe poszerzanie horyzontów, pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności stanowią nieodłączne składowe rozwoju zawodowego. Misją CEM jest zaspokajanie oczekiwań kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji w zakresie kompleksowego rozwoju umiejętności menedżerskich, pozwalających na sprawne zarządzanie organizacjami w szybko zmieniającym się otoczeniu. Oferując programy edukacyjne wspieramy zarówno procesy podnoszenia indywidualnych kwalifikacji (poprzez programy otwarte), jak i procesy doskonalenia całych organizacji (poprzez programy „in-company training” realizowane na zlecenie firm i dostosowane do specyfiki funkcjonowania konkretnych podmiotów).


Oferta edukacyjna Centrum dotyczy szerokiego zakresu tematycznego, obejmującego swym zasięgiem większość sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzą trenerzy o wieloletnim doświadczeniu w działalności szkoleniowej, dysponujący nowoczesną wiedzą wyznaczoną trendami i standardami międzynarodowymi. Uczestnictwo w programach edukacyjnych CEM to możliwość zdobywania kwalifikacji, inspirująca przygoda intelektualna oraz szansa wzmocnienia rozwoju osobistego i zawodowego. To także okazja do poznania wielu ciekawych ludzi i zbudowania sieci nowych relacji biznesowych.Dołącz do nas! Zostań liderem. Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.

Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.