Zapraszamy na otwarte warsztaty "Budowanie kultury odpowiedzialności poprzez przywództwo "

organizowane we współpracy z MPS Training & Consulting Group

Jest to w 100% praktyczny trening tego, w jaki sposób osiągać znacznie wyższe wyniki biznesowe w firmie dzięki Empowermentowi – czyli uwalnianiu przywództwa i samoprzywództwa w zespołach.


Termin: 21 września 2016

godz. 9:00-17:00 
sala 407A, Budynek Główny 
(al. Niepodległości 10, Poznań)

Koszty uczestnictwa w szkoleniu - 400,00 zł (zgłoszenia do 7 września)
Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
48 1030 1247 0000 0000 0157 8057  
liczba miejsc ograniczona (z powodu warsztatowego charakteru zajęć) - decyduje kolejność zgłoszeń
zgłoszenia prosimy kierować na adres: Grazyna.Switala@ue.poznan.plDLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ?


Pokażemy konkretnie, jak:
zbudować elastyczną organizację, dział, oddział firmy;
• dokonywać reorganizacji poprzez zaufanie do ludzi;
• przywództwo buduje lojalność pracowników;
• na stałe wprowadzić kulturę dzielenia się wiedzą;
• przekazywać odpowiedzialność i tym samym uruchomić kreatywność i innowacyjność;
• redukować koszty popełnianych błędów;
• uruchomić refleksyjność u ludzi;
• poprzez spójność decyzyjną wiązać pracowników z firmą i wspierać ich naturalną motywację;
budować poczucie odpowiedzialności na wszystkich poziomach organizacji.

Jeśli zechcesz, będziesz mogła / mógł:
• wykonać test kompetencji przywódczych i przekonać się gdzie ponosi straty podejmując decyzje;
• ustalić dlaczego czasami jesteś rozczarowany postawą pracowników i co zrobić aby to zmienić;
• wykonać diagnozę swoich pracowników w zakresie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności;
• przyjrzeć się barierom, które w Twoim zespole utrudniają przejmowanie odpowiedzialności i uwalnianie Empowermentu;
• porozmawiać z osobami, które były odpowiedzialne za wdrażanie kultury przywództwa w różnych organizacjach;
• poznać innych menedżerów, którzy chcą budować przewagę konkurencyjną w oparciu o swoich pracowników.


KAŻDY uczestnik otrzyma:
• Podręcznik dot. Budowania kultury przywództwa (100 stron);
• Instrukcję wdrażania przywództwa;
• Ściągę merytoryczną;
• Możliwość konsultacji (trener zostaje do dyspozycji jeszcze przez 1h po szkoleniu);
• Algorytm budowania kultury odpowiedzialnosci w firmie.

Program warsztatów:

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 7 WRZEŚNIA 

Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
48 1030 1247 0000 0000 0157 8057

zgłoszenia prosimy kierować na adres: Grazyna.Switala@ue.poznan.pl