Odbiór Świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych można odbierać w pokoju 513 bud. Collegium Altum V piętro po dostarczeniu dowodu wpłaty oraz obiegówki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt. 5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.
Powyższą wpłatę należy dokonać w banku lub drogą elektroniczną na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Nr   08 1030 1247 0000 0000 0157 8001