20 listopada odbyła się szósta edycja Diversity Business Meetings in Poznań pt. Różne pokolenia, różne wartości, różne style pracy – jedna organizacja. Tym razem gościliśmy w progach Kompanii Piwowarskiej, a pierwszoplanowym bohaterem wydarzenia był WIEK.

Spotkanie otworzyły dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Jolanta Jackowiak, Partner Grant Thornton, które przedstawiła cel spotkania oraz ideę Diversity Busines Meetings in Poznań. Po powitaniu uczestników przez Tomasza Maksymiuka, Dyrektora Browaru, głos zabrała Agnieszka Żmuda–Kleśta, Dyrektor ds. Zarządzania Talentem w Kompanii Piwowarskiej, która zaprezentowała dobr praktyki stosowane przez gospodarza w zakresie zarządzania różnorodnością.

Moduł I Czy wiekiem pracowników można zarządzać? otworzyła dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która przedstawiła wyniki badań oraz trendy dotyczące zarządzania wiekiem w Polsce i na świecie. Następnie odbyła się dyskusja panelowa na temat rozwiązań stosowanych przez organizacje w zakresie zarządzania wiekiem. Gośćmi panelu, moderowanego przez dr Annę Zarodę-Dąbrowską, Założycielkę i Wiceprezeskę Think Tanku Diversity Hub, byli: Dorota Piotrowska – Head of People w Netguru, Dorota Niedbalska – Kierownik Działu Ochrona Zdrowia i BHP w Volkswagen Poznań, Anna Wojczyńska – HR Manager Generalist w GlaxoSmithKline, Jacek Nowaczyk – Senior HR Manager, Integrated Supply Chain w Kompanii Piwowarskiej.

Moduł II stanowiła praca warsztatowa. Warsztat Kombinezony geriatryczne, czyli przyspieszenie zegara biologicznego – biologiczne aspekty wieku, poprowadzony został przez Natalię Wawrzynkiewicz
z Pracowni Badań Konsumenckich InnoUEP oraz przedstawicieli Volkswagen Poznań. Uczestnicy warsztatu mogli „przenieść się w czasie”, tzn. dzięki kombinezonom geriatrycznym dodać sobie 20-60% lat i spróbować na przykład wybrać numer zamieszczony na wizytówce normalnych rozmiarów ze standardowego telefonu komórkowego. Drugi warsztat – na temat komunikacyjnych aspektów wieku – moderowany był przez przedstawicieli organizatorów – Małgorzatę Kuik, Partnera w Grant Thornton oraz Agatę Stańdę, Menedżera w Grant Thornton. Uczestnicy tych warsztatów z kolei szukali odpowiedzi na pytanie czy w wielopokoleniowych zespołach niezbędny jest tłumacz oraz wypracowywali dobre praktyki w komunikacji różnorodnych pod względem wieku zespołów.

Piątą edycję DBM zakończyło wystąpienie Małgorzaty Kuik, Partnera w Grant Thornton oraz dr Tomasza Dąbrowskiego, Założyciela, Wiceprezesa Think Tanku Diversity Hub na temat budowania organizacji otwartej na pracowników w różnym wieku. Punktem finalnym wydarzenia była wycieczka „smakami piwa”.

W spotkaniu wzięło udział blisko 70 osób, a wśród nich przedstawiciele takich firm jak: Amazon, Aquanet, Edica, Eurocash, Fortec, Ferrex, Okechamp, Rawag, Volkswagen Poznań.

Kolejne spotkania już wkrótce! Zapraszamy do śledzenia na bieżąco stron organizatorów!

Diversity Business Meetings in Poznań jest wspólną inicjatywą różnorodnych organizacji: Grant Thornton, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Centrum Edukacji Menedżerskiej) i Diversity Hub z Krakowa. Za jej powstanie i rozwój odpowiadają personalnie: Jolanta Jackowiak, Małgorzata Kuik (GT), Beata Skowron-Mielnik (UEP) oraz Anna i Tomasz Dąbrowscy (DH). Pierwsze spotkanie odbyło się 24 listopada 2015 roku, drugie 18 maja 2016 roku, trzecie 23 listopada 2016 roku, czwarte 22 listopada 2017 roku, piąte 24 kwietnia 2018 roku. Cykl spotkań rozpoczął w Poznaniu debatę na temat zarządzania różnorodnością w organizacjach, głównie w środowisku pracy. Diversity Business Meetings in Poznań wpisuje się w ogólnopolską debatę na temat różnorodności, w której uczestniczą uczelnie, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy.

Program: 


I moduł: Czy wiekiem pracowników można zarządzać?
  • Komentarz ekspercki do badań
  • Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli biznesu
II moduł: Praca warsztatowa
  • Kombinezony geriatryczne, czyli przyspieszenie zegara biologicznego – biologiczne aspekty wieku
  • Co tu się „odjaniepawla XD (iksde)”? Czyli potrzebny tłumacz – komunikacyjne aspekty wieku
III moduł: Jak zbudować organizację otwartą na pracowników w różnym wieku?
  • Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem – głos nauki i biznesu