Program EMBA UEP  obejmuje 560 godzin dydaktycznych i dzieli się na cztery filary:

1. Podstawy biznesu
2. Kluczowe aspekty zarządzania
3. Rozwój kompetencji menedżerskich
4. Projekty i innowacje

Studia Executive MBA umożliwiają pozyskanie profesjonalnej i najnowszej wiedzy ze wszystkich obszarów zarządzania przedsiębiorstwem oraz budowanie sieci kontaktów biznesowych i prywatnych, wymianę poglądów podczas przerw i dyskusje z prowadzącymi. Bezpośredni kontakt jest ważny, dlatego zajęcia odbywają się w formie stacjonarnych zjazdów weekendowych (sobota-niedziela) średnio dwa razy w miesiącu  w godzinach 9.00 - 16.30. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji (np. stan epidemiczny) jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć on-line, dzięki czemu program studiów jest realizowany bez opóźnień, zachowując jednocześnie najwyższe standardy.

Wyróżnikiem programu jest rozbudowany moduł "Skutecznego zarządzania projektami". Są to aż 72 godziny zajęć prowadzone przez praktyków z EY Academy of Business. Pozytywne zakończenie modułu umożliwia zdobycie dyplomu Certyfikowanego Project Managera EY Academy of Business.

Realizacja bloku "Rozwój kompetencji menedżerskich", prowadzonego we współpracy z praktykami z Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej (MPS), pozwala zdobyć certyfikat Standaryzacji Kompetencji Menedżerskich.

Duża część zajęć prowadzona jest w oparciu o praktyczne studia przypadku, jak chociażby Mikroekonomia - moduł opracowany i realizowany na licencji Harvard Business School.

1. Podstawy biznesu
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Mikroekonomia (na licencji Harvard Business School)
 • Makroekonomia
 • Prawne reguły funkcjonowania firm
 • Negocjacje
 • Analiza danych
2. Kluczowe aspekty zarządzania
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie strategiczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Rozwój kompetencji menedżerskich
 • Świadomy rozwój kariery
 • Efektywne przywództwo
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie dialogiem i konfliktem
4. Projekty i innowacje
 • Skuteczne zarządzanie projektami EY
 • Zespołowy projekt konsultingowy
 • Technologie i narzędzia IT w biznesie
 • Design thinking


Przedmioty do wyboru:
 • Innovation and entrepreneurship - wyjazd do uczelni partnerskiej (zajęcia realizowane w języku angielskim)
 • How to make a public speach (w języku angielskim)
 • Gra symulacyjna (w języku angielskim)
 • Wystąpienia publiczne
 • Service design
 • Badania rynku
 • Strategie w biznesie międzynarodowym
 • Controlling
 • Psychologia zarządzania
 • Personal branding
 • Komunikacja kryzysowa
 • Warsztaty marketingowe - analiza case study

Studia Executive MBA umożliwiają pozyskanie profesjonalnej i najnowszej wiedzy ze wszystkich obszarów zarządzania przedsiębiorstwem oraz budowanie sieci kontaktów biznesowych i prywatnych, wymianę poglądów podczas przerw i dyskusje z prowadzącymi. Bezpośredni kontakt jest ważny, dlatego zajęcia odbywają się w formie stacjonarnych zjazdów średnio dwa razy w miesiącu. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji (np. stan epidemiczny) jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć on-line, dzięki czemu program studiów jest realizowany bez opóźnień, zachowując jednocześnie odpowiednie standardy.