Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy poza bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym posiadają szerokie doświadczenie związane z praktyką gospodarczą, a także przez praktyków biznesu i absolwentów programu.

Wykładowcy związani z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
prof. dr hab. Aldona Andrzejczak (Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr)
prof. dr hab. Szymon Cyfert (Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania)
prof. dr hab. Marek Ratajczak (Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem)
dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UEP (Katedra Mikroekonomii)
dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP (Katedra Strategii Marketingowych) 
dr hab. Jacek Jankiewicz, prof. UEP (Katedra Mikroekonomii)
dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP (Katedra Finansów Przedsiębiorstw) 
dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP (Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem)
dr hab. Michał Kałdoński, prof. UEP (Katedra Finansów Przedsiębiorstw) 
dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP (Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej)
dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP (Katedra Publicystki Ekonomicznej i Public Relations)
dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP (Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa)
dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP (Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej)
dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP (Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations)
dr hab. Grzegorz Gołembski (Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa)
dr hab. Marek Zieliński (Katedra Strategii Marketingowych)
dr hab. Katarzyna Świerczyńska (Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations)
dr Maciej Brzozowski (Katedra Zarządzania Strategicznego)
dr Leszek Czapiewski (Katedra Finansów Przedsiębiorstw)
dr Agata Filipowska (Katedra Informatyki Ekonomicznej)
dr Jacek Jastrzębski (Katedra Mikroekonomii)
dr Łukasz Małys (Katedra Marketingu Międzynarodowego)
dr Grzegorz Wojtkowiak (Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa)


Praktycy biznesu
prof. dr hab. Henryk Mruk - mruk.edu.pl
dr hab. Arkadiusz Kawa Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania
dr Piotr Drygas - e-drygas
dr Tomasz Kopczyński - właściciel firmy Synergia
dr Paulina Sypniewska - Griston Mgmt Sp. z o.o.
Ewa Bujak - ewabujak.com
Mikołaj Illukowicz - Kancelaria Radców Prawnych M. Illukowicz i Partnerzy
Anna Jurga - Kancelaria Radców Prawnych M. Illukowicz i Partnerzy
Krzysztof Kotapski - właściciel Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej 
Andrzej Maksymiuk - NOVOL
Anna Mindykowska - Amazon
Marek Tyma, MBA (absolwent Executive MBA UEP)
Michał Hanuszek - Grupa Dobrych Trenerów Pasja
Jakub Lewandowski - Grupa Dobrych Trenerów Pasja
Tomasz Sobol - Beyond.pl

Tomasz Wrzesiewski - EY Academy of Business

Artur Jóźwiak - EY Academy of Business

Bartosz Stawski - EY Academy of Business

Radosław Jacek Miler - EY Academy of Business