Program:

1. Wybrane zagadnienia finansów publicznych.

2. Planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych

3. Rachunkowość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych

4. Budżet zadaniowy

5. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych

6. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling

7. Badanie wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu

8. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w administracji publicznej

9. Postępowanie administracyjne.

10. Zamówienia publiczne

11. Dyscyplina finansów publicznych

12. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej − podatki bezpośrednie

13. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej − podatek od towarów i usług.

14. Oszustwa i nadużycia finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych

15. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

16. Prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo pracy w sferze budżetowej

17. Finansowanie projektów europejskich


Egzaminy:

1. Wybrane zagadnienia finansów publicznych.

2. Planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych

3. Rachunkowość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych

4. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych

5. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling

6. Badanie wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu

7. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w administracji publicznej

8. Postępowanie administracyjne.

9. Zamówienia publiczne

10. Dyscyplina finansów publicznych

11. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej − podatki bezpośrednie

12. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej − podatek od towarów i usług.

13. Oszustwa i nadużycia finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych

14. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

15. Prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo pracy w sferze budżetowej

16. Finansowanie projektów europejskich

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.