Program:

1. Wybrane zagadnienia finansów publicznych.

2. Planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych

3. Rachunkowość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych

4. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych

5. Badanie wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu

6. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w administracji publicznej

7. Postępowanie administracyjne.

8. Zamówienia publiczne

9. Dyscyplina finansów publicznych

10. Kadry i płace w sferze budżetowej

11. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej − podatek od towarów i usług.

12. Oszustwa i nadużycia finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych

13. Prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo pracy w sferze budżetowej

14. Projekty europejskie


Egzaminy:

1. Wybrane zagadnienia finansów publicznych.

2. Planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych

3. Rachunkowość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych

4. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych

5. Dyscyplina finansów publicznych


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.