Program:

1. Wybrane zagadnienia finansów publicznych.

2. Planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych

3. Rachunkowość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych

4. Budżet zadaniowy

5. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych

6. Kadry i płace w sferze budżetowej

7. Badanie wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu

8. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w administracji publicznej

9. Postępowanie administracyjne.

10. Zamówienia publiczne

11. Dyscyplina finansów publicznych

12. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej − podatek od towarów i usług.

13. Oszustwa i nadużycia finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych

14. Prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo pracy w sferze budżetowej

15. Projekty europejskie

Egzaminy:

1. Wybrane zagadnienia finansów publicznych.

2. Planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych

3. Rachunkowość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych

4. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych

5. Zamówienia publiczne

6. Dyscyplina finansów publicznych


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.