Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-875 Poznań Collegium Altum (wieżowiec),

V piętro, p. 513 oraz p. 514
tel. (61) 856 92 37, 854 30 63
e-mailbsp@ue.poznan.pl


Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Dyrektor Programu MPA

dr Marcin Wiśniewski
Collegium Altum, pok. 1315
tel. 61 854 33 77
e-mail:
 
marcin.wisniewski@ue.poznan.pl
mpa@ue.poznan.pl