Program:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. Komunikacja interpersonalna w organizacji.

3. Zarządzanie strategiczne w organizacji.

4. Psychologia zarządzania w organizacji.

5. Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

6. Kierowanie zespołem.

7. Coachingowy styl zarządzania.

8. Warsztat menadżerski.

9. Koncepcje i metody zarządzania w organizacji.

10. Struktury organizacyjne współczesnych organizacji.

11. Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych.

12. Planowanie i organizacja pracy.

13. Kształtowanie wizerunku.

14. Zarządzanie wynikami pracy.

15. Public relations.

16. Pisemny egzamin końcowy.


Egzaminy:


1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. Komunikacja interpersonalna w organizacji.

3. Koncepcje i metody zarządzania w organizacji.

4. Pisemny egzamin końcowy.


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.