Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p.513

tel. (61) 854 36 18

e-mail: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl ; bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska 
e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl