Kierownik studiów: dr Anna Wach


Obsługa administracyjna:

Siedziba Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr:
ul. Powstańców Wlkp. 16
budynek Collegium Altum, XV piętro, pok. 1520

tel. 61/854-3714
keirk@ue.poznan.pl
 

Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Pedagogiczne (edycja I)


Dokumenty można dostarczyć do Siedziby Katedry lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny.