Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Analizy rynkowe i strategiczne skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i rozwijaniem umiejętności w zakresie strategicznych analiz rynkowych, a w szczególności do obecnych i przyszłych:
- menedżerów wyższego i średniego szczebla, pragnących zdobyć lub udoskonalić umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w różnych warunkach otoczenia,
- menedżerów i pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrolowanie strategii przedsiębiorstwa/ instytucji,
- pracowników średniego i niższego szczebla odpowiedzialnych za badania i analizy oraz raportowanie wyników przeprowadzonych analiz,
- właścicieli przedsiębiorstw,
- pracowników przedsiębiorstw/ instytucji. Studia są przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych), tj. posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra (albo równorzędny).