Program studiów:

1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Interpretacja wymagań oraz analiza przypadku.

2. Zarządzanie ryzykiem wg ISO 27005. Warsztaty na platformie e-risk.

3. Ochrona danych osobowych (RODO/DRPR).

4. Zarządzanie ciągłością działania (DRP/DCP).

5. Praca zespołowa. Metody i techniki rozwiązywania problemów.

6. Usługowe zarządzanie IT jako element zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.

7. Sektorowe przepisy prawne w obszarze bezpieczeństwa informacji.

8. Przegląd norm i wymagań w obszarze informacji niejawnych.

9. Ochrona własności intelektualnej.

10. Elementy LM. Monitorowanie procesów bezpieczeństwa informacji w organizacji.

11. Audytowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001)


Egzaminy:

1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Interpretacja wymagań oraz analiza przypadku.

2. Zarządzanie ryzykiem wg ISO 27005. Warsztaty na platformie e-risk.

3. Praca zespołowa. Metody i techniki rozwiązywania problemów.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.