1. Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa (12 h)
2. Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML) (24 h)
3. Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS (18 h)
4. Detekcja i analiza współzależności w biznesie (18h)
5. Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS (18h)
6. Badania sondażowe (18h)
7. Wielowymiarowa analiza statystyczna (18h)
8. Metody badania rynku (24h)
9. Business Intelligence (12h)
10. Wybrane zagadnienia Data Mining (12h)
11. Systemy wczesnego ostrzegania (12h)
12. Prognozowanie gospodarcze (18h)
13. Systemy informacji o przestrzeni (12h)


Uczestnik studiów ma możliwość uzyskania pożądanego przez pracodawców certyfikatu firmy SAS Institute stanowiącego dowód posiadania wysokich umiejętności analitycznych. Certyfikat ten przyznany zostanie wszystkim osobom, które zdadzą przewidziane programem studiów egzaminy i zaliczenia.